เบ่ไซ้โก้ะเก้โซิกเจิ้ะนิะอั้า๐ฆุ่น

ซิอ๊นจั๊า๐ปุ๊นฮัานต่ากกางโล้งเจิ้ะนิะอั้า๐ฆุ่น อ๊านเนเบ่ไซ้ อิ๊ึตติ่งไอ้สุยไก๊ ลึ้เทิา๐อุ่โบ๋!

2 則留言

  1. Chiok lī-hāi...ē-hiáu chiah chē gí-giân, him-siān--neh ^^

    回覆刪除
  2. Bô.. lah, he. sī the̍h Siâmlô jī. lâi siá Hōló bûn. niā'ā.. lah. :)

    回覆刪除