thô'áhûiⁿ ê kiùhō͘chia

Kuikang, teh kaiⁿ, soah koh khoaⁿkhoaⁿ'á sái. Ū lō͘, thang chiúⁿ, bô beh chiúⁿ, káná bô iàu bô kín. Kîthaⁿ, ê chia, bô siám, bô niū, káná bô tāi, bô cì. Kèngchat, bô teh kā in khui hoa̍ttoaⁿ. Kiùhō͘chia, tō khoaⁿkhoaⁿ'á sái, káná bô iàu bô kín, lê'á, to̍h.. leh cē tī hia, that kah bē tin bē tāng. Būntê, chut tī tó?

3 則留言

 1. Huān-sè kiù-hōo-tshia tíng-kuân bô tsài pēnn-lâng, sī tsài teh beh kuè-khì ê lâng tńg-tshù.

  回覆刪除
 2. Tosiā Taokara! M̄ koh nā ánne, sī áncoáⁿ beh pàng lê'á? Káná tòng.. leh koh pàng lê'á...?

  回覆刪除
 3. The Best Slots - Trick-Tactoe
  Find the best slots in the งานออนไลน์ casino. Have fun with all your favorite slot machines! We have more than 80 토토사이트 판매 비코리아 놀검소 games, and each 벳썸 one offers you one of 스포츠토토 언오버 비코리아 놀검소 the 배트맨토토 most unique gameplay

  回覆刪除