L.A. Beverly Hills soánphiò ìn chò sianggí, ū englólâng bē sóng

Kionghí sin chhun.

Goá ū chi̍t chān chhùbī ê sinbûn beh hunhióng chi̍t'ē. Enggí pòtō chhiáⁿ chhi̍h che: http://www.topix.net/content/trb/2808486733387392216702849625840587662571?threadid=JJNMH2TN7KMD48OR

L.A. hógia̍hkhu Beverly Hills chit pái ê chhīchènghú soánkí, in kià kàu chhībîn chhù nih ê soánphiò lóng ìn chò enggí kah farsi-gí sianggí, chhām hongbīn mā sianggí ê. (Chit chūn Beverly Hills ū chhaputto 1/5 ê chhībîn ēhiáu kóng farsi-gí.) Farsi-gí sī ēng alabi bûnjī teh siá ê. Kiatkó ū chhiaukoè saⁿpah ê chhībîn khà tiān'oē khònggī. Sīmchì ū chi̍t ūi lu̍t'su kóng, ánne kā ìn chò sianggí ē ū "[cho̍kkûn] hunlia̍t" ê hāukó.

Hit phiⁿ sinbûn khan tī chahng ê L.A. Sîpò thâu'ia̍h. Kāng ia̍h koh ū chi̍t phiⁿ sinbûn teh pò "Ilan uihia̍p" siōng sin ê 5-4-3.

Koh ū chi̍t phiⁿ editorial: http://www.latimes.com/news/printedition/asection/la-ed-ballots24feb24,1,6161866.story

沒有留言

敬請留話~